Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2013 oli heikentyneen markkinatilanteen ja postialan historiallisen murroksen kiihtymisen takia Itellalle haastava. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme hieman, mutta tuloksemme heikkeni edellisvuodesta.

Itellan tuloksen kannalta valopilkku oli taloushallinnon ulkoistuspalveluita tarjoava OpusCapita, joka teki vahvan tuloksen vaikean edellisen vuoden jälkeen. OpusCapita on hyvä esimerkki siitä, että päättäväisellä toiminnan kehittämisellä on merkitystä.

Itella Logistiikan tulos oli edelleen tappiollinen. Kehityksen kääntämiseksi tehtiin vuoden aikana paljon toimenpiteitä. Logistiikkaan kuuluva Venäjän varastologistiikka teki positiivisen liiketuloksen. Itella Viestinvälityksen suhteellinen kannattavuus säilyi postialan murrostilanne huomioiden verrattain tyydyttävänä. Joulunaika oli meille toiminnallisesti ja myynnillisesti hyvä ja sen ansiosta viimeisestä vuosineljänneksestä tuli aikaisempien vuosien tapaan vuoden vahvin. Yhtiön kohtuullisen hyvän tuloskunnon ja vahvan taseen turvaaminen olivat toiminnan keskeisiä tavoitteita tilanteessa, jossa lähivuosina postivolyymien kehitykseen liittyy epävarmuutta.

Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaa

Julkistimme lokakuun lopussa uuden vision ja strategiset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2020 asti. Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaa aiempaa vahvemmin. Taustalla on kansainvälinen ja historian rajuin postialan murros. Sähköisen viestinnän voimakas yleistyminen ja talouden taantuma uhkaa pudottaa perinteisten kirjeiden ja lehtien jakelumäärät puoleen nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. Painopisteemme muuttuu kirje-, lehti- ja mainosjakeluista verkkokaupan pakettivirtojen, varastoinnin ja tavarajakelujen hallintaan. Laajentumisen sijaan panostamme ydinliiketoimintoihimme.

Lähivuosien tärkein tavoitteemme on pitää yhtiön toiminta ja kannattavuus kestävällä pohjalla, jotta voimme tehdä tarpeellisia investointeja kasvualueille ja rahoittaa postilain mukaiset yleispalveluvelvoitteet.

Haemme lisää kasvua ja kannattavuutta verkkokaupasta ja Venäjän markkinoilta. Verkkokaupan kasvun vauhdittamiseksi perustimme kesällä uuden verkkokaupan palveluja edistävän eCommerce-yksikön, jonka tehtävänä on varmistaa, että Itellan palvelutarjooma verkkokauppayrityksille on selkeä ja että Itellan kasvutavoitteet toteutuvat näillä alueilla.

Venäjä Suomen ohella päämarkkina-alue

Venäjä on jatkossa Suomen ohella päämarkkina-aluettamme. Venäjä-strategiamme hyödyttää myös suomalaisia vientiyrityksiä, kun laajeneva logistiikkaverkosto mahdollistaa viennin kasvun. Strategian tukemiseksi organisoimme Venäjän liiketoiminnan vuoden 2014 alusta lähtien omaksi liiketoimintaryhmäkseen ja vahvistamme sen resursseja.

Asiakkailta saatu palaute kertoo, että meiltä halutaan joustavuutta ja monipuolisuutta. Haluamme olla yhä lähempänä kuluttajia. Lisäsimme Postin palvelupisteiden määrää vuoden aikana yli 200:lla ja kasvatamme palvelupisteiden määrän vuoteen 2020 mennessä 1 700:aan.

OpusCapitan rakenne selkiytyi

Osana strategiaamme konserniin kuuluva Itella Informaatio vaihtoi marraskuun alussa nimensä OpusCapitaksi. Taloushallinnon ja kassavirran automatisointi- ja ulkoistamispalveluja tarjoava OpusCapita tähtää voimakkaaseen kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen Euroopassa.

Jouduimme tekemään vuoden aikana myös raskaita päätöksiä. Vuosi on ollut erityisen haastava henkilöstöllemme. Julkistimme kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi huhtikuussa uuden tehostamisohjelman kattamaan vuodet 2013–2014. Ohjelman tavoitteena on 100 miljoonan euron kulusäästöt. Ohjelma etenee suunnitelman mukaisesti, ja säästötavoitteista on saavutettu jo 59 prosenttia. Osana ohjelmaa olemme muun muassa myyneet Itella Pankin, ulkoistaneet osan ICT-toiminnoista, keventäneet konsernin hallintoa ja terävöittäneet hankintaa. Jouduimme myös käymään yt-neuvotteluita, joiden seurauksena konsernistamme vähentyi yhteensä 637 henkilötyövuotta.

Alan paras työpaikka

Haluamme alan murroksesta ja muutoksista huolimatta olla alan paras työpaikka. Myös työturvallisuus on meille tärkeää, ja sen parantaminen määritettiin alkuvuodesta yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista. Koulutamme henkilöstöämme muuttuviin työvoimatarpeisiin ja tuemme tarvittaessa uuden työn löytämisessä. Käynnistimme vuoden 2014 alussa Uusi polku -ohjelman, joka tarjoaa taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelman avulla haluamme tukea työntekijöiden työllistymistä postialan muutostilanteessa.

Haluan lopuksi kiittää sekä henkilöstöämme, asiakkaitamme että kaikkia yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuoden aikana. Jatkamme luottavaisin mielin eteenpäin ja haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen myös jatkossa.

Heikki Malinen
toimitusjohtaja

 

 

 

Lue lisää Itellan vuodesta