Arvot

Menestyminen asiakkaan kanssa

 • Tuotamme toiminnallamme asiakkaalle lisäarvoa
 • Tarjoamme palveluita ja ratkaisuja perustuen asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden hyvään tuntemukseen
 • Palvelemme asiakkaitamme yhtenäisenä Itellana läpi koko palveluketjun
 • Olemme lähellä asiakasta

Kehittyminen ja innovointi

 • Olemme avoimia muutokselle ja kehitykselle
 • Hyödynnämme vahvuuksiamme ja etsimme kannattavuutta parantavia ideoita
 • Opimme ja kasvamme jatkuvasti sekä yksilöinä että yrityksenä
 • Toteutamme muutokset määrätietoisesti, viestien avoimesti, kokemuksista oppien ja tarvittaessa toimintaa mukauttaen
 

Vastuun ottaminen

 • Sitoudumme päätöksiin ja teemme niistä totta
 • Pidämme kiinni yhdessä sovituista asioista, jotta voimme täyttää asiakkaalle annetun lupauksen
 • Toimintamme perustuu luotettavuuteen
 • Pidämme huolta itellalaisista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Yhdessä onnistuminen

 • Teemme yhteistyötä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet
 • Jaamme toisillemme tietoa ja hyviä käytäntöjä
 • Puhallamme yhteen hiileen ja arvostamme toisiamme
 • Olemme ylpeitä Itellasta ja työstämme