Strategia

Julkistimme lokakuussa uuden vision ja strategiset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2020 asti. Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme entistä vahvemmin. Visiomme on "Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa" ja missiomme "Perustehtävämme on pitää huolta kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta".

Lähivuosien tärkein tavoitteemme on pitää yhtiön toiminta ja kannattavuus kestävällä pohjalla, jotta me voimme tehdä riittäviä investointeja kasvualueille ja rahoittaa Postilain mukaiset yleispalveluvelvoitteet.

Visio2020 -kuvitus

Strategiamme taustalla vaikuttavat megatrendit ovat postitoiminnan raju murros, verkkokaupan vyöry ja kuluttajan päätösvallan kasvu, hitaan talouskasvun jakso Euroopassa sekä Venäjän kasvumarkkinat.

Kirje- ja lehtijakelumäärät laskevat viestinnän sähköistyessä kiihtyvää tahtia ja ovat vuonna 2020 enää puolet nykyisestä. Samaan aikaan verkkokauppa kasvattaa pakettien määrää. Verkkokaupan kasvua vauhdittavat muun muassa päivittäistavaroiden ostamisen yleistyminen verkkokaupasta, käyttäjälaitteiden kehittyminen sekä maksujärjestelmien ja logistiikan infrastruktuuri.

Venäjän talouskehitykseen vaikuttavat esimerkiksi öljyn maailmanmarkkinahinta, WTO-jäsenyys ja ulkomaiset investoinnit. Pietarin talousalueen läheisyys ja ostovoima avaavat Suomelle uusia mahdollisuuksia. Lisäksi Venäjän talouskasvu ruokkii keskiluokan kulutuksen ja erityisesti verkkokaupan kasvua.

Toisaalta Suomessa ja muualla EU-alueella talous kasvaa hyvin hitaasti tulevina vuosina. Eurokriisi ja valtioiden velkakurimus eivät ole ohi. Kuluttajien ostovoima ja yritysten vientikilpailukyky pysyvät heikkoina. Taantuman jatkuminen lykkää myös yritysten investointeja.