Avainluvut

Konsernin avainluvut


2013 2012 2011
Liikevaihto, milj. euroa 1 976,8 1 946,7 1 900,1
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa*) 50,5 53,2 30,5
Liiketulos (oikaistu), %*) 2,6 2,7 1,6
Liiketulos, milj. euroa 9,9 39,0 -5,9
Liiketulos, % 0,5 2,0 -0,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa -2,4 30,8 -16,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 7,7 14,1 -30,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 1,1 2,1 -4,5
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 1,3 4,7 -0,2
Omavaraisuusaste, % 47,5 46,2 46,1
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 21,1 23,5 22,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 61,1 134,7 102,9
Henkilöstö keskimäärin 27 253 27 460 28 493
Osingot, milj. euroa -**) 6,8 -
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä


**) Hallituksen esitys


 


Liiketoimintaryhmien avainluvut

milj. euroa 2013 2012 Muutos
Liikevaihto


Itella Viestinvälitys 1 160,20 1 167,60 -0,6 %
Itella Logistiikka 842,3 781,5 7,8 %
OpusCapita 263,4 270,1 -2,5 %
Muut toiminnot 60,5 63,1 -4,1 %
Sisäinen myynti -349,6 -335,6 4,2 %
Konserni yhteensä 1 976,80 1 946,70 1,5 %
Liiketulos (oikaistu)*)


Itella Viestinvälitys 66,7 74,0 -9,9 %
Itella Logistiikka -19,4 -12,0 neg
OpusCapita 22,5 15,6 44,5 %
Muut toiminnot -19,4 -24,4 neg
Konserni yhteensä 50,5 53,2 -5,1 %
Liiketulos


Itella Viestinvälitys 64,1 74,0 -13,4 %
Itella Logistiikka -45,9 -9,5 neg
OpusCapita 17,0 -1,1 neg
Muut toiminnot -25,2 -24,4 neg
Konserni yhteensä 9,9 39,0 -74,6 %
Liiketulos (oikaistu), %*)


Itella Viestinvälitys 5,8 % 6,3 %
Itella Logistiikka -2,3 % -1,5 %
OpusCapita 8,5 % 5,8 %
Konserni yhteensä 2,6 % 2,7 %
Liiketulos, %


Itella Viestinvälitys 5,5 % 6,3 %
Itella Logistiikka -5,5 % -1,2 %
OpusCapita 6,4 % -0,4 %
Konserni yhteensä 0,5 % 2,0 %
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä


 

Yritysvastuun avainluvut


2013 2012 2011
Postin palvelupisteiden määrä 1 310 1 098 1 027
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos 3,14 3,11 2,81
Hiilidioksidipäästöt / liikevaihto (tonnia) 0,09 0,10 0,11
ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän piirissä olevien itellalaisten osuus 77 % 72 % 70 %

 

Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)


Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden tulos - tuloverotoma pääoma (keskimäärin)
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut


taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma yhteensä


taseen loppusumma - saadut ennakotNettovelkaantumisaste (gearing), % 100 x korolliset velat - rahavarat - korolliset saamiset


oma pääoma yhteensäLikvidit varat koostuvat rahavaroista sekä maturiteetiltaan alun perin yli kolmen kuukauden mittaisista likvideistä sijoituksista.