Haasteita vuonna 2013

Vuoden aikana negatiivista julkisuutta meille toi muun muassa videokoodauskokeilu. Aloitimme toukokuun lopussa yhteistyön Hollannin Postin PostNL:n kanssa postilähetyksissä olevien osoitteiden optiseen tulkintajärjestelmään liittyen. Noin puolen vuoden kokeilujakson aikana koodauspalvelu ostettiin Hollannin Postin Filippiineillä toimivalta tytäryhtiöltä PostNL Shorelta. Vaikka PostNL kiinnittää erityistä huomiota yritysvastuuseensa, halusimme pilottijakson sopimukseen lauseen, jolla varmistetaan, että kaikkia yritysvastuun pelisääntöjä noudatetaan myös pilottivaiheen aikana. Sopimuslauseen lisäksi suoritimme itse Filippiineillä auditoinnin, jolla varmistettiin yritysvastuun toteutuminen paikan päällä. Hyvistä kokemuksista huolimatta yhteistyötä ei kokeilun jälkeen jatkettu.

Saimme vuoden aikana myös negatiivista julkisuutta Itellan Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijainneesta tytäryhtiöstä. Ostimme vuonna 2008 venäläisen NLC-alakonsernin, johon kuuluivat Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva NLC International Corporation ja sen omistamat kolme yhtiötä Kyproksella. Olemme raportoineet omistuksen osana talousraportointiamme vuodesta 2008 ja ilmoittaneet veroilmoituksessamme Neitsytsaarilla toimivan yhtiön tiedot Suomen verotusmääräysten mukaisesti. Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijainnut yhtiö rekisteröitiin lokakuussa Kyprokselle, eikä Itellalla ole enää Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimintaa.

Huhtikuussa teimme rikosilmoituksen poliisille epäilystä, jonka mukaan Postin sähköisiä kuluttajapalveluja, joihin vaaditaan kirjautuminen, on hyödynnetty petostarkoituksiin varastetuilla henkilötiedoilla verkkokaupoista tilattujen lähetysten edelleen ohjaamisessa. Raportoimme asiasta myös Viestintävirastolle. Käsityksemme mukaan pääsy Postin sähköisiin palveluihin on tullut mahdolliseksi sen johdosta, että pääsyn mahdollistaneet tunnukset ja salasanat on viety aiemmin tapahtuneen, muun kuin Postin palvelujen tietomurron yhteydessä. Käyttäjillä on ollut samat käyttäjätunnus-salasanaparit käytössä toisistaan riippumattomiin palveluihin ja rikollinen tai rikolliset ovat hyödyntäneet tätä tekonsa toteuttamisessa.

OpusCapitassa realisoitunut maineriski oli muun muassa maaliskuussa yritysasiakkaille tarjottava digitointipalveluun liittyvä uutisointi, jonka mukaan Itella avaisi 80 000 postilähetystä päivässä. Toimimme kuitenkin postilain mukaisesti. Mikäli vastaanottaja on tehnyt asiasta meidän kanssamme sopimuksen, sopimukseen kuuluu kirjeen avaaminen ja skannaaminen. Vastaanottajan tahtoessa kirjeensä digitoituna sähköiseen muotoon lähettäjän oikeutta perustuslain mukaiseen kirjesalaisuuden suojaan ei loukata.

Negatiivisia lausuntoja julkisuudessa esiintyi myös Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n elokuisen tiedotteen julkistamisen jälkeen. Tiedotteessa kerrottiin Itellan jatkavan suomalaisen työn ulosliputusta ja viitattiin OpusCapitan Finance and Accounting Services -yksikössä alkaneisiin yt-neuvotteluihin. Vaikka joitakin taloushallinnon työtehtäviä päädyttäisiin jollain aikavälillä siirtämään OpusCapitan muihin yksiköihin Suomen ulkopuolella, työt pysyvät OpusCapitassa, eikä niitä ulkoisteta muualle.

Loppuvuodesta postipalveluissamme esiintyi häiriöitä, joiden taustalla oli työehtosopimusneuvotteluiden kariutuminen ja ns. sopimukseton tila. Neuvotteluosapuolina olivat Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Työtaistelutoimenpiteet aiheuttivat ruuhkaa ja viiveitä postinkulkuun eri puolilla Suomea. Lakkouhka kuitenkin raukesi, kun postialalle syntyi marraskuun lopussa sopu.