Yritysvastuun riskit

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata ja parantaa liiketoiminnan tuloksentekokykyä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista pienentämällä riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutuksia sekä tukemalla liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä.

Yritysvastuun riskit päivitetään kahdesti vuodessa osana kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessia ja ne raportoidaan omana kohtanaan konsernin riskiraportissa. Raportti käsitellään sekä yritysvastuun ohjausryhmässä, hallituksessa, tarkastusvaliokunnassa että johtoryhmässä.

Tunnistimme vuoden aikana mahdollisiksi yritysvastuun riskeiksi taloudelliseen vastuuseen liittyvät ulkoistamistoimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti erityisesti maineeseen ja tätä kautta myös asiakkaiden menettämiseen. Toisena riskinä tunnistimme mahdolliset tietovuodot ja erityisesti arkaluontoisten henkilötietojen vuotamisen. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen nousivat kärkeen myös sidosryhmätutkimuksessamme.

Yhteiskuntavastuuseen liittyvä riski on myös korruptio ja sisäisen valvonnan pettämiseen liittyvät riskit. Ne korostuvat toimintamaistamme erityisesti Venäjällä, Baltiassa ja Puolassa. Venäjää saatetaan myös joidenkin mielestä pitää yritykselle epäeettisenä sijoituskohteena toimintaympäristöön liittyvän yhteiskunnallisen ja lainsäädännöllisen kehityksen vuoksi. Ympäristövastuuseen liittyväksi keskeiseksi riskiksi tunnistettiin mahdolliset ympäristölle mittavaa vahinkoa aiheuttavat onnettomuudet.

 

 

 

Itellan riskienhallinta on kuvattu kattavasti osoitteessa