Olennaisuusarvio

Päivitimme sidosryhmäkyselyn pohjalta olennaisuusarviomme. Täydensimme arviota johdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Olennaisuusarvio on käsitelty ja hyväksytty sekä Itellan johtoryhmässä että yritysvastuun ohjausryhmässä.

Olemme määritelleet olennaisuusarvion pohjalta keskeiset toimenpiteet, joihin yritysvastuutyössä panostetaan. Alkaneelle vuodelle olemme määrittäneet yritysvastuulle kolme keskeistä painopistettä, joista ensimmäinen on asiakaskokemuksen kehittäminen sekä posti- että muissa palveluissa. Toiseksi painopisteeksi olemme valinneet turvallisuuden, joka pitää sisällään sekä liikenneturvallisuuden että henkilöstön työturvallisuuden. Kolmas painopiste on, että olemme paras työantaja. Tämä tarkoittaa sitä, että johdamme vastuullisesti, kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa ja tarjoamme uramahdollisuuksia.