Yritysvastuun painopisteet

Vuoden 2013 yritysvastuun painopisteitä olivat työturvallisuus ja työhyvinvointi, sitoutuminen eettisiin periaatteisiin, kiinteistöjen ja kuljetuksen energiatehokkuuden parantaminen sekä ympäristöystävälliset ajoneuvot. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin toteutuminen on kuvattu kohdassa Henkilöstövastuu ja muiden tavoitteiden toteutuminen kohdassa Ympäristövastuu.

Yritysvastuussa painottuivat myös asiakkaiden tekemät toimintaamme koskevat auditoinnit ja asiakkaille tehtävät päästölaskennat. Tiloissamme suoritettiin ulkopuolisen auditoijan toimesta kaksi eettistä auditointia. Läpäisimme auditoinnit ja saimme myönteisiä kommentteja muun muassa työturvallisuusohjelman johtamisesta, läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta ja hoidosta, jätteiden hyvästä lajittelusta, yritysvastuun selkeästä jakamisesta ja tehokkaasta toteutuksesta sekä aktiivisesta sisäisestä viestinnästä. Toteutimme vuoden aikana myös useita päästölaskentoja asiakkaillemme.