Yhteiskunnallisen vastuun johtaminen

Toimiva ja tehokas infrastruktuurimme tuottaa kaikille asiakasryhmille luotettavat palvelut ja mahdollistaa yhteiskunnallisen vastuun toteuttamisen. Toimimme eettisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien kanssa. Meillä on käytössä monia erilaisia kanavia, joiden kautta sidosryhmät saavat tietoa ja joiden kautta he voivat olla meihin yhteydessä.

Ihmisoikeuskysymykset

Tuemme ja kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen perustuvia ihmisoikeuksia. Työnantajana olemme sitoutuneet toteuttamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia. Olemme YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti sitoutuneet edistämään työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua, korruption poistamista ja ihmisoikeuksia. Tämä luo perustan konserninlaajuiselle yritysvastuupolitiikalle ja sitä tukevalle hankintapolitiikalle.

Noudatamme hyväksyttyä tasa-arvosuunnitelmaa sekä kaikkia tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä syrjimättömyyden ja tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi ja turvaamiseksi. Ylläpidämme järjestelmää, joka mahdollistaa ilmoittamisen periaatteiden ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta ja siihen reagoimisen.

Edellytämme myös konsernin yhteistyökumppaneiden noudattavan vastaavia eettisesti kestäviä periaatteita. Tuomme jo kilpailutusvaiheessa esiin vaatimukset ympäristö- ja eettisistä kysymyksistä ja varmistamme nämä asiat sopimusta tehtäessä. Edellytämme toimittajilta palautteen antamista, vastaamme niihin ja reagoimme mahdollisiin epäkohtiin tarpeen vaatimalla tavalla. Emme ole tunnistaneet omassa toiminnassamme lapsi-, pakko- tai rangaistustyövoiman käyttöön liittyviä riskejä.