Taloudellisen vastuun johtaminen

Haluamme kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, henkilöstön ja ympäristön sekä kaikkien eri sidosryhmien osalta. Suunnittelemme talouttamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden muutoksia markkinoissa, asiakastarpeissa ja riskeissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Johtamista tukevat riskienhallintapolitiikka, sisäisen valvonnan periaatteet ja hallinnointiperiaatteet.

Tietoturva

Käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti ja tietoturva-asiat huomioiden. Yritysturvallisuuspolitiikkamme määrittelee kaikissa maissa noudatettavan minimitason.

Laissa asetetut vaatimukset ylittävä politiikkamme perustuu kansainvälisten standardien (SoGP, ISO/IEC 27001 ja TAPA) periaatteisiin ja ne määrittävät tietoturvallisuuden hallinnan tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot.

Siinä huomioidaan niin asiakkaiden, toimintaympäristön kuin riskienhallinnan asettamat vaatimukset tietoturvallisuudelle. Erityisen tärkeitä suojattavia kohteita ovat asiakas- ja henkilöstötiedot, meidän ja meidän liikekumppaneidemme liike- ja ammattisalaisuudet sekä niitä tukevat järjestelmät ja liiketoimintaprosessit.

Riskienhallintayksikkömme valmistelee ohjeistuksen ja tukee johtoa sen käyttöönotossa. Johto vastaa kaikissa konserniyhtiöissä yritysturvallisuuspolitiikan toteuttamisesta osana päivittäistä johtamista.