Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuutyömme on osa päivittäistä työtä ja johtamista. Johtaminen perustuu yrityksessämme konsernin yhteisiin arvoihin, jotka ovat menestyminen asiakkaan kanssa, kehittyminen ja innovointi, vastuun ottaminen sekä yhdessä onnistuminen. Hyvä johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista ja positiivista työilmapiiriä.

Yritysvastuu on sidosryhmäjohtajamme vastuulla. Sidosryhmäjohtaja on konsernimme laajennetun johtoryhmän jäsen.