Ympäristöraportointi

Taulukoihin on kerätty tietoa liittyen ympäristövaikutuksiin seuraavilla osa-alueilla:

  • Omat ajoneuvot
  • Kiinteistöt
  • Alihankintakuljetukset

Konsernin ympäristövaikutukset, hiilidioksidipäästöt


Tonnia 2013 2012 2011 2010 2009
Polttoaineen kulutus – energian tuotanto, kiinteistöt, Scope 1 9 268 10 724 11 254 13 019 14 463
Polttoaineen kulutus – omat ajoneuvot, Scope 1 60 406 46 169 46 005 48 185 48 502
Ostettu sähkö ja lämpö, Scope 2 38 272 46 496 49 604 56 836 51 239
Alihankinta – autokuljetukset*, Scope 3 65 606 50 878 42 376 41 479 45 815
Alihankinta – lentokuljetukset, Scope 3 7 884 8 409 8 442 9 027 8 577
Liikematkat, Scope 3 2 190 2 260 2 221 493** 351**
Yhteensä 183 625 164 936 159 902 169 040 168 948


*) Sisältää alihankintakuljetukset, Suomi

**) Sisältää lennot, Suomi

 

Graafit

 
Polttoaineenkulutus postinjakelussa

Polttoaineenkulutus postinjakelussa -graafi 

Lajittelukeskusten sähkönkulutus
Lajittelukeskusten sähkönkulutus -graafi
 
 

Vaikutusalue Scope 1: Kiinteistöjen polttoaineet ja omat ajoneuvot2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Konserni Konserni Konserni Konserni Konserni Suomi Suomi Suomi Suomi* Suomi*
Polttoaineen kulutus –
energian tuotanto, kiinteistöt


TJ 240 220 199 192 165 0 0 0 0 0
Polttoaineen kulutus –
omat ajoneuvot


miljoonaa litraa 18,5 18,4 17,3 18,7 24,4 13,0 12,9 12,7 14,4 19,9
TJ 674 659 628 675 882 473 461 462 520 719
Ajetut kilometrit

miljoonaa kilometriä n/a n/a n/a n/a n/a 94,7 101,3 99,4 103,8 125,0*) Sisältää VR Transpointin osuuden 1.10.2012 alkaen

 

Päästöt ilmaan – omat ajoneuvot2009 2010 2011 2012 2013 2013
Tonnia/vuosi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Konserni
CO₂ n/a 33 743 33 545 35 547 49 229 60 406
CO n/a 57 54 56 60 n/a
HC n/a 13 13 14 16 n/a
NOx n/a 84 84 97 166 n/a
Hiukkaset n/a 4,2 4,5 4,7 5,9 n/a
SO₂ n/a 0,2 0,2 0,2 0,3 n/aTietolähde: VTT / Lipasto – liikenteen päästöt. Lähdeaineistona omien ajoneuvojen polttoainekäyttö ja ajetut kilometrit.

 


Vaikutusalue Scope 2: Ostettu sähkö ja lämpö


Kiinteistöjen sähkön ja lämmön käyttö2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Konserni Konserni Konserni Konserni Konserni Suomi Suomi Suomi Suomi* Suomi*
Ostettu sähkö

GWh 146 153 151 153 158 93 97 91 90 97
TJ 513 549 544 550 568 299 346 326 326 348Ostettu lämpö

GWh 99 118 94 96 98 77 86 68 72 81
TJ 357 424 337 346 352 256 310 244 258 290*) Sisältää VR Transpointin osuuden 1.10.2012 alkaen

 

Uusiutuvan energian osuus kiinteistöjen energiankäytöstä2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Konserni Konserni Konserni Konserni Konserni Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi
Sähkö 40 % 57 % 58 % 62 % 71 % 48 % 76 % 81 % 85 % 100 %
Lämpö* n/a n/a n/a n/a n/a 17 % 18 % 21 % 26 % 29 %*) Lähde: Energiateollisuus / Kaukolämpö

 


Vaikutusalue Scope 3: Alihankintakuljetus


Alihankintakuljetuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt

Alihankinnan päästöluvut on kerätty Suomen toiminnoista2009 2010 2011 2012 2013

Suomi Suomi Suomi Suomi* Suomi*
Autokuljetukset Suomessa
miljoonaa kilometriä 94,7 101,6 99,4 93,9 106,4
CO₂ t 45 815 41 479 42 376 50 878 65 601
Kotimaan lentokuljetukset, Suomi
CO₂ t 3 255 3 288 3 443 3 199 3 074
Ulkomaan lentokuljetukset, Suomi
CO₂ t 5 322 5 739 4 999 5 210 4 810


*) Sisältää VR Transpointin osuuden 1.10.2012 alkaen

 

Jätehuolto Suomessa vuonna 2013

Hyötykäyttöön Kaatopaikalle Vaarallinen jäte Yhteensä
Jätehuoltosopimuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt* 10 415 939 35 11 389Hyötykäyttö% 91 %* Luvut ovat tarkentuneet vuodesta 2012.

Raportoinnin ulkopuolelle jäävät kohteet, joissa jätehuolto kuuluu vuokraan.

Jätehuollon päästöt, 6 425 tCO₂ekv, eivät sisälly päästöraportointiin.