100-prosenttisesti hiilineutraali valinta

Kaikki Postin jakamat kirjeet, lehdet, paketit ja suoramainokset ovat automaattisesti 100-prosenttisesti hiilineutraaleja Itella Green -palveluja.

Asiakkaiden kannalta lähetyksistä ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Käyttämällä Itella Green -tuotteita asiakkaamme voivat toimitusketjunsa prosesseissa vähentää CO₂-päästöjä ja myös viestiä omille asiakkailleen toimintansa ympäristövastuullisuudesta.

Vähennämme päästöjämme ensisijaisesti suoraan omiin toimintoihimme liittyvin projektein. Palvelujemme hiilidioksidipäästöt lasketaan osana vuotuista ympäristölaskentaa. Nollaamme loput Itella Green -tuotteiden kuljettamisesta ja jakelusta aiheutuneet päästöt osallistumalla ilmastoprojekteihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun yhden kirjeen kuljettaminen tuottaa 20 grammaa hiilidioksidia, varmistamme sertifioitujen ilmastoprojektien avulla, että toisaalla tuotetaan saman verran vähemmän.

Toteutamme ilmastoprojekteja maissa, joissa ei ole lainkaan päästökattoa. Emme toteuta niitä Suomessa tai muissa Kioton ilmastosopimukseen kuuluvissa maissa, joilla jo on sitova päästövähennystavoite.

 

Olimme vuoden aikana mukana seuraavissa uusissa ilmastoprojekteissa:

  1. Keittoliesiä Ghanassa, Keniassa ja Guatemalassa: poltettavan biomassan parempi hyödynnettävyys, mikä säästää rahaa, aikaa ja metsiä.
  2. Vesivoimaa Intiassa: runsassateisessa Himachal Pradeshin osavaltiossa tuotetaan vesivoimalla noin 1300 GWh sähköä vuosittain.
  3. Uusiutuvaa energiaa maa- ja metsätalousjätteistä Brasiliassa: projekti vähentää Brasilian metsähakkuita, jotka aiheuttavat pääosan Brasilian kasvihuonepäästöistä.
  4. Tuulivoimaa Turkissa: Senbukin tuulipuiston viisi tuulivoimalaa Belenin maakunnassa tuottaa vuosittain 42 GWh uusiutuvaa energiaa ja luo pysyviä työpaikkoja paikkakunnalle.