Ympäristövastuu

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää 30 prosenttia päästöjä vuoteen 2020 mennessä. Vuodesta 2007 vuoteen 2013 hiilidioksidipäästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vähentyneet 20 prosenttia, mikä ylittää asetetun tavoitteen selvästi. Olemme pienentäneet ajoneuvojemme polttoaineenkulutusta ja parantaneet kiinteistöjemme energiatehokkuutta vähentämällä sähkön ja lämmön kulutusta sekä hankkimalla 100-prosenttisesti vihreää sähköä.

Kansainvälisen postialan järjestön IPC:n (International Post Corporation) julkaiseman kestävän kehityksen raportin mukaan postialan yritykset ovat viidessä vuodessa vähentäneet hiilidioksidipäästöjä yhteensä jo 19,4 prosenttia. Suurin vaikutus päästöjen vähenemiseen on ollut ajoneuvokannan muutoksella. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrän lisääntymisellä on ollut merkittävin vaikutus. Vuonna 2007 IPC asetti jäsenten yhteiseksi tavoitteeksi vähentää postialan hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Shusharyn ympäristövahingot saatiin korjattua

 

Vuoden 2013 aikana ei tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Edellisvuonna Pietarissa Shusharyn varastossamme tapahtuneessa vakavassa varasto-onnettomuudessa osa varaston hyllyjärjestelmästä kaatui, mikä vaurioitti merkittävää määrää asiakkaiden tuotteita ja vaati Itellalta ympäristön suojaamis- ja puhdistustoimia. Olemme jatkaneet ympäristöasioiden kehittämistä ja saimme myös tälle varastolle ISO 14 001 -sertifioinnin.

 
 
 

Ympäristötase