Yhteiskunnallinen vastuu

Ensiluokkaisen postipalvelun tarjoaminen Suomessa on edelleen yksi tärkeä perustehtävämme. Palvelemme kuluttaja-asiakkaitamme Posti-nimellä. Syyskuussa 2013 tuli kuluneeksi 375 vuotta siitä, kun kenraalikuvernööri Pietari Brahe perusti Suomen postilaitoksen.

Huolehdimme siitä, että yleispalveluun kuuluvat kirje- ja pakettipalvelut ovat kaikkien saatavilla. Meillä on ainoana toimijana Suomessa koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. Yleispalveluvelvoitteen mukaisena toimialueena on koko Suomi pois lukien Ahvenanmaa. Yleispalveluvelvoitteen toteutumista valvoo Viestintävirasto.

Vuoden aikana Itella Posti jakoi postilain mukaisesti yleispalveluun kuuluvat lähetykset viitenä arkipäivänä viikossa kaikkiin talouksiin. Vaikeakulkuisilla alueilla poikettiin viisipäiväisestä jakelusta keskimäärin 155 talouden kohdalla (sallittu enintään 300). Itella Postiin tuli vuoden aikana 9 558 tavallisiin kirjeisiin liittyvää tiedustelua. Tiedusteluista jäi ratkaisemattomaksi 7 273, kadonneiksi todettiin noin 135 lähetystä ja löytyneiksi 2 150. Tavallisiin kirjelähetyksiin kohdistuneiden tiedustelujen osuus oli 0,001 % kokonaisvolyymista ja vahingoittuneiden 1. ja 2. luokan kirjeiden määrä oli 0,0047 % kokonaisvolyymista. Tarkemmat tiedot löytyvät 18.2.2014 annetusta tiedotteestamme.

Postitoimipisteitä koskevan asetuksen mukaan postin lähin toimipiste tai palvelupiste saa olla korkeintaan kolmen kilometrin päässä valtaosalla eli vähintään 82 prosentilla palvelujen käyttäjistä. Asiointimatkojen pysymistä kohtuullisina edistetään sillä, että korkeintaan kolmella prosentilla matka saa olla yli kymmenen kilometriä vakinaisesta asunnosta.

Netposti on Postin tarjoama maksuton sähköinen asiointipalvelu kaikille yli 15-vuotiaille suomalaisille. Sen kautta kuluttajat voivat turvallisesti vastaanottaa yritysten ja yhteisöjen heille osoittamia sähköisiä kirjeitä. Ne voivat olla laskuja, palkkalaskelmia, viranomaistiedotteita ja muita tärkeitä viestejä, jotka kuluttaja saisi muutoin paperimuodossa kotiosoitteeseen. Myös pienyritykset ja -yhteisöt voivat rekisteröityä Netpostin käyttäjiksi.