Aloitimme verojalanjäljen raportoinnin

Yritysten veroasiat sekä veroparatiisit olivat vuoden aikana paljon keskusteluissa esillä. Sidosryhmäkyselymme mukaan kaikki sidosryhmät kokivat verojalanjäljen raportoinnin tärkeäksi.

Haluamme olla edelläkävijä ja raportoida mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Laskimme kesän 2013 aikana ensimmäistä kertaa oman verojalanjälkemme ja julkistimme vuoden 2012 verotiedot internetsivuillamme. Raportoimme verotiedot IFRS-maasegmenteittäin: Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltia sekä muut maat. Raportoimme tiedot jatkossa säännöllisesti osana yritysvastuuraportointia.

Olemme merkittävä veronmaksaja. Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen.

Heikentyneen kannattavuuden takia konsernin maksamat tuloverot putosivat merkittävästi. Yritykset maksavat kuitenkin merkittäviä määriä muitakin veroja kuin tuloveroja. Näiden muiden verojen ja veronluontoisten maksujen määrät eivät riipu kannattavuudesta vaan esimerkiksi maksetuista palkoista. Vaikka Itellan liikevaihdosta tulee Suomesta 76 %, maksamme kuitenkin Suomeen 84 % kaikista konsernin maksamista veroista ja veronluontoisista maksuista. Tämän lisäksi keräämme merkittäviä summia tilitettäviä veroja, kuten arvonlisäveroja, jotka tilitämme osana liiketoimintaa veronsaajille eri maissa.

Maksetut ja tilitetyt verot maantieteellisten alueiden mukaan

Maksetut ja tilitetyt verot maantieteelliseten alueiden mukaan -graafi

 

 

 

Itella-konsernin veropolitiikka

  • Itella-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä noudattamaan lakeja ja sääntöjä kaikissa maissa, joissa se toimii. 
  • Konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat kaikki laillisesti vaaditut välittömät, välilliset ja muut
    verot ajallaan.
 
 
 

Tuloverot ja veronluontoiset maksut


Maantieteellinen alue Tuloverot, M€ Tuloverot ja veronluontoiset
maksut, M€
Suomi 2,2 166,8*
Skandinavia - 7,4
Venäjä ja Baltia 0,9 11,8
Muut maat - 0,5
Yhteensä 3,1 186,5Luvut ovat tilintarkastamattomia.

*) Suomen luku sisältää Suomessa maksetut eläkemaksut, 140 miljoonaa euroa.

Luvut sisältävät tuloverot, kiinteistöverot, tuotantoverot, työnantajamaksut, eläkemaksut sekä energia- ja polttoaineverot ja muut mahdolliset verot.

 

Tilikaudelta tilitetyt verot


Maantieteellinen alue M€
Suomi 315,1
Skandinavia 19,8
Venäjä ja Baltia 30,4
Muut maat 3,2
Yhteensä 368,5


Luvut sisältävät arvonlisäveroja, palkkaveroja ja muita tilitettyjä veroja.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.