Taloudellinen vastuu

Kannamme taloudellista vastuuta uudistamalla liiketoimintaamme ja vahvistamalla kannattavuuttamme strategian mukaisesti sekä tukemalla asiakasyritystemme ja julkisen sektorin kilpailukykyä.

Olemme markkinaehtoisesti toimiva valtionyhtiö ja toimintamme perustuu kokonaan asiakkailta saataviin tuloihin. Noin puolet toiminnastamme liittyy postipalveluihin, loppu on yrityksille tarkoitettuja logistiikan ja taloushallinnon palveluja.

Olemme kuvanneet taloudellisen vastuun johtamisen raportin kohdassa Yritysvastuun johtaminen.

Taloudellisina tavoitteinamme on, että liikevoittoprosentti on yli 5 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 prosenttia, nettovelkaantumisaste on enintään 35 prosenttia, liikevaihto kasvaa vuosittain vähintään toimialan kasvun verran, ja että liikevaihto Venäjällä kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Toimintamme taloudelliset vaikutukset ovat verrattavissa pankki- ja teletoimialaan, koska palveluidemme käyttäjinä on kuluttajien lisäksi päivittäin satoja tuhansia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

 

 

 

 
 

Taloudelliset vaikutukset tuloslaskelman mukaan

*) ehdotus yhtiökokoukselle
**) lisätietoja kohdasta Verojalanjälki

 


Työntekijöidemme maantieteellinen jakauma Suomessa 31.12.2013