Sidosryhmävuorovaikutus

Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Vain vuoropuhelun kautta voimme ymmärtää sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset meitä kohtaan ja kehittää toimintaamme tältä pohjalta. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asiakkaat, henkilöstö, omistaja, kumppanit alihankinnassa, tutkimuksessa ja toimialalla sekä media.

Toimialamme on keskellä voimakasta murrosta ja siksi meidän on tärkeää olla sidosryhmävuorovaikutuksessa entistä aktiivisempia. Vahvistimme organisaatiotamme tältä osin ja palkkasimme syyskuun alussa yhtiöömme sidosryhmäjohtajan, joka vastaa yhteiskuntasuhteiden lisäksi myös konserniviestinnästä ja yritysvastuusta. Vastaavaa toimea ei ole yhtiössä ollut aiemmin.

Henkilöstömme oli sidosryhmistä vuoden aikana keskeisessä asemassa, kun teimme ja julkistimme yhtiöllemme uuden vision ja strategian. Rekrytoimme talon sisältä visioagentteja, jotka työstivät vuoteen 2020 ulottuvaa visiota erilaisissa työpajoissa. Lisäksi työstimme strategiaa ja visiota toimitusjohtajamme isännöimässä G50-tapaamisessa, jossa oli mukana johtoa ja asiantuntijoita eri liiketoimintaryhmistä ja toimintamaista. Vision lanseeraamisen jälkeen olemme järjestäneet lukuisia visiotapahtumia eri puolella Suomea. Henkilöstömme käytössä on myös visiokanava, jonka kautta he voivat lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja ideoita.

Olemme raportoineet sidosryhmämme tärkeinä pitämät asiat kohdassa Sidosryhmäkysely.

Oheisessa taulukossa on esitelty keskeisiä sidosryhmiämme ja heidän odotuksiaan meitä kohtaan. Lisäksi taulukossa esitellään vuoden 2013 keskeisimpiä vuorovaikutuksen välineitä ja muotoja.

Sidosryhmätaulukko

 

Sidosryhmä

Odotukset

Vuorovaikutuksen välineet ja tärkeimmät tulokset vuonna 2013

 

Asiakkaat

 • Laadukkaat ja luotettavat posti- ja logistiikkapalvelut sekä taloushallinnon palvelut kohtuuhinnoin.
 • Tietoturva ja yksityisyyden suoja kaikissa palveluissa.
 • Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin.
 • Uudistuminen asiakastarpeiden mukaisesti.
 • Ratkaisuja digitalisoitumiseen.
 • Ympäristötehokkuus.
 • Hyödynsimme asiakastyytyväisyystutkimuksia ja palautteita.
 • Postin palvelupisteiden määrää lisättiin vuoden aikana yli 200:lla.
 • Toimimme ympäristöystävällisesti muun muassa vähentämällä ajoneuvojemme päästöjä. Postin jakeluautojen päästöt vähenivät vuoden aikana yli 3 %.
 


Henkilöstö

 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu.
 • Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkitseminen.
 • Vastuullinen johtaminen ja esimiestyö.
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen.
 • Tiedonkulku ja osallistuminen.
 • Voittopalkkiojärjestelmä kattaa koko konsernin.
 • Panostukset työhyvinvointiin jatkuivat.
 • Työturvallisuuteen panostettiin ja konsernissa käynnistettiin Turvallinen työpaikka -hanke.
 • Itella joutui sopeuttamaan toimintaansa muun muassa perinteisen postin voimakkaaseen kysynnän laskuun, joka on seurausta sähköisen viestinnän nopeasta lisääntymisestä. Vuoden aikana toteutettiin yhteistoimintaneuvotteluita, joissa henkilöstön määrää sopeutettiin vallitsevaan tilanteeseen.
 • Henkilöstön käytössä on aloitepankki, joka on sähköinen kanava aloitteiden jakamiseen ja käsittelyyn Itellan sisällä.
 • Henkilöstön käytössä on palautekanava, jonka kautta henkilöstö voi antaa palautetta sekä eettisiin ohjeisiin liittyvistä asioista että tasa-arvotoimikunnassa käsiteltävistä asioista. Palautetta voi antaa nimellä tai nimettömänä.
 • Yhteistoiminta henkilöstön edustajien kanssa jatkui aktiivisena. Myös johdon ja luottamusmiesten säännöllisiä yhteistyötapaamisia jatkettiin.
 


Omistaja

 • Laadukkaat ja luotettavat postipalvelut kohtuuhinnoin kaikkialla Suomessa.
 • Kannattavuus ja vakavaraisuus.
 • Hyvä hallintotapa ja toiminnan läpinäkyvyys.
 • Henkilöstön aseman ja oikeuksien kunnioittaminen ja ympäristövastuullisuus.
 • Omistaja-arvon kasvattaminen kestävällä ja vastuullisella tavalla.
 • Työntekijän eettisiin toimintaohjeisiin (Employee Code of Conduct) liittyviä verkkokoulutuksia jatkettiin.
 • Postin palvelupisteiden määrää lisättiin vuoden aikana yli 200:lla.
 

Kumppanit alihankinnassa, tutkimuksessa ja toimialalla

 • Läpinäkyvät hankintakriteerit ja toimittajien tasapuolinen kohtelu.
 • Pilotointi- ja tutkimuskohde uusille teknologioille ja liiketoimintamalleille.
 • Aktiivinen rooli kansainvälisissä toimialayhteisöissä.
 • Hankinnan kehittämisohjelmaa jatkettiin.
 • Pysyvä jäsenyys kansainvälisissä PostEuropessa, UPU:ssa (Universal Postal Union) ja IPC:ssä (International Post Corporation).
 • Jäsenyys Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto PALTA ry:ssä, FiCom ry:ssä ja Finnish Business & Society ry:ssä (FIBS).
 

Media

 • Luotettava ja nopea tiedonkulku.
 • Hyvä tavoitettavuus ja ripeä palvelu.
 • Julkaisimme vuoden aikana noin 300 tiedotetta.
 • Järjestimme toimittajatapaamisia ja tarjosimme toimittajille tietoa toimialamme uutisista ja ajankohtaisista ­tapahtumista.
 • MediaDesk palvelee toimittajia; medialta tuli lähes 600 yhteydenottoa. Median haastattelupyyntöihin vastattiin pääsääntöisesti 30 minuutissa.