Mittarit ja tavoitteet

Olemme määrittäneet yritysvastuulle tavoitteet. Tavoitteet ja niiden toteutuminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.