Itellasta  turvallisempi työpaikka

Työturvallisuuden parantaminen määritettiin alkuvuodesta yhdeksi Itellan tärkeimmistä kehittämiskohteista. Vuonna 2013 Itellassa tilastoitiin Suomessa yhteensä 2 613 tapaturmaa. Vastaava luku oli edellisvuonna 2 650. Luvut sisältävät sekä työpaikalla että työmatkalla tapahtuneet tapaturmat. Itellan tapaturmataajuutta kuvaava tunnusluku oli 46,7.

Käynnistimme vuoden aikana Turvallinen työpaikka -kehityshankkeen, jonka tavoitteena on uudenlaisen turvallisuusajattelun myötä vähentää itellalaisille sattuvien tapaturmien määrää. Selvitimme keväällä haastattelu- ja kyselytutkimuksella Itellan työturvallisuuskulttuuria ja johtamista. Tutkimuksen tulosten pohjalta päätimme kehittämisen painopisteet, mittarit ja raportointimallin, jotka kattavat koko organisaation. Lisäsimme myös tapaturmien vähentämisen yhdeksi tulospalkkioperusteeksi.

Syksyn aikana järjestimme kahdeksalla paikkakunnalla Työhyvinvointi turvallisessa työpaikassa -koulutuksia, joihin osallistui yhteensä noin 1 000 esimiestä ja työsuojeluorganisaation edustajaa. Koulutuksessa käytiin läpi työturvallisuuden roolit, johtamisen merkitys, hyvän paikallisen yhteistyön merkitys sekä uudet turvallisuusjohtamisen työkalut ja periaatteet Itellassa.

Päivitimme myös vuoden lopussa työturvallisuusvision ja seuraavat askeleet tuleville vuosille. Vuonna 2014 keskitymme tukemaan itellalaisia uusien ennalta ehkäisevien turvallisuusjohtamisen työkalujen ja käytäntöjen omaksumisessa.

 

 
 

Tapaturmat ja sairauspoissaolot

 


2009 2010 2011 2012 2013
Sairauspoissaolot (%) 5,7 6,0 6,0 5,9 5,9
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat (kpl) 1 197 1 306 1 318 1 329 1 306
Tapaturmataajuus 39,6 44,3 45,1 48,7 46,7
Työkyvyttömyyseläkkeet 104 78 89 84 76
Osa-aikaiset työkyvyttömyyseläkkeet 74 57 76 103 74
Työkyvyttömyyseläkkeet yhteensä 178 135 165 187 150
Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä 55,5 56,0 56,1 56,5 56,7
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 59,6 60,0 60,4 60,7 60,9
Eläkkeelle siirtyneet 415 364 400 315 342