Kehitämme henkilöstömme tyytyväisyyttä jatkuvasti

Toteutimme lokakuussa jokavuotisen henkilöstökyselyn, jonka tavoitteena on selvittää ja kehittää henkilöstömme työtyytyväisyyttä. Lähetimme kyselyn koko konsernimme kaikille työntekijöille.

Kyselyn vastausprosentti laski edellisvuodesta hieman ja oli 64. Vuotta aiemmin kyselyyn vastasi 66 prosenttia henkilöstöstä. Haastavasta vuodesta huolimatta kyselyn kokonaistulos on sama kuin edellisvuonna, eli 3,78 (asteikolla 1-5). Jonkin verran parannusta oli tapahtunut muun muassa johtajuuden osa-alueella. Parhaat arviot sai “Tiedän, mitä minulta odotetaan” ja heikoimmat ”Minulla on mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistani Itellassa”.

Tulosten perusteella tavoitteiden asetantaa selkiytetään entisestään sekä muun muassa työkiertoa liiketoimintojen välillä tuetaan. Lisäksi jokainen tiimi suunnittelee tulosten perusteella vähintään yhden konkreettisen kehittämistoimenpiteen vuodelle 2014.