Postialan murros vaikuttaa henkilöstömäärään

Jouduimme tekemään vuoden aikana henkilöstömme osalta vaikeita ratkaisuja ja käymään läpi useita yhteistoimintaneuvotteluja.

Vuonna 2013 henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 637 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä vähennettiin 380 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 20 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyiden kautta 237 henkilötyövuotta.

Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja hallitusti. Etsimme ratkaisumalleja henkilöstövaikutuksiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Käynnissä oleva postialan murros sekä jatkuvasti laskevat volyymit edellyttävät toiminnallisia muutoksia, joilla voi olla myös tulevaisuudessa henkilöstövaikutuksia.

Olemme Suomessa sopineet muutosturvasta Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn kanssa. Sovellamme sopimuksen mukaista muutosturvaa tasapuolisesti kaikkiin henkilöstöryhmiimme. Sopimusta sovelletaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla käytävien yhteistoimintamenettelyjen yhteydessä.

Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan pienentämään irtisanottavaksi joutuvien määrää vapaaehtoisilla ratkaisuilla. Mikäli irtisanomisiin päädytään, on työntekijällä oikeus irtisanomisaikansa palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan. Muutosturvaraha maksetaan työsuhteen päättyessä.

Käynnistimme vuoden 2014 alussa Uusi polku -tukiohjelman, joka tarjoaa taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelman avulla haluamme tukea työntekijöiden työllistymistä postialan muutostilanteessa.

 

 

 

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä oli vuonna 2013 Itellassa 56,7 vuotta ja keskimääräinen eläköitymisikä 60,9 vuotta.