Henkilöstövastuu

Palveluksessamme oli vuoden lopussa yhteensä 25 877 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärämme oli 27 253. Suomessa palveluksessamme oli vuoden lopussa 20 263 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 5 614 henkilöä.

Koko konsernissamme naisia oli 40 prosenttia ja miehiä 60 prosenttia. Hallintoneuvostossamme on 12 jäsentä, hallituksessa 8 jäsentä, johtoryhmässä 7 jäsentä ja laajennetussa johtoryhmässä 13 jäsentä. Hallituksessa naisia ja miehiä on saman verran, hallintoneuvostossa ja johtoryhmissä on enemmän miehiä.

Noudatamme kaikissa toimintamaissamme paikallista lainsäädäntöä. Koko henkilöstöstä 81 prosenttia on työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä ei ole tehty sitovia työehtosopimuksia. Suomessa 99 prosenttia henkilöstöstämme on työehtosopimusten piirissä. Työsuojelutoimikunnassa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta on 76,6 prosenttia. Suomessa naisten ja miesten peruspalkkojen suhde oli 95 prosenttia.

 
 
Henkilöstömäärän kehitys

 Henkilöstö liiketoimintaryhmittäin 31.12.2013

 

Lisää graafeja

 
Henkilöstön työsuhteiden jakauma 2013

Henkilöstön työuran pituus Itellassa 2013

 
Henkilöstön ikärakenne

Naisten ja miesten määrä yhtiön johdossa

Naisten ja miesten määrä yhtiön johdossa -graafi

 
 

Henkilöstö maittain 31.12.2013


Suomi


20 263
Venäjä


3 473
Puola


595
Ruotsi


344
Viro


381
Norja


223
Tanska


163
Latvia


192
Liettua


124
Saksa


90
Muut


29