Yritysvastuuraportti 2013

Toimintaympäristössämme vaikuttavat megatrendit ovat postitoiminnan raju murros, verkkokaupan vyöry ja kuluttajan päätösvallan kasvu, hitaan talouskasvun jakso Euroopassa sekä Venäjän kasvumarkkinat.

Kirje- ja lehtijakelumäärät laskevat viestinnän sähköistyessä kiihtyvää tahtia ja ovat vuonna 2020 enää puolet nykyisestä. Samaan aikaan verkkokauppa kasvattaa pakettien määrää. Verkkokaupan kasvua vauhdittavat muun muassa päivittäistavaroiden ostamisen yleistyminen verkkokaupasta, käyttäjälaitteiden kehittyminen sekä maksujärjestelmien ja logistiikan infrastruktuuri.

Venäjän talouskehitykseen vaikuttavat esimerkiksi öljyn maailmanmarkkinahinta, WTO-jäsenyys ja ulkomaiset investoinnit. Pietarin talousalueen läheisyys ja ostovoima avaavat Suomelle uusia mahdollisuuksia. Lisäksi Venäjän talouskasvu ruokkii keskiluokan kulutuksen ja erityisesti verkkokaupan kasvua.

Toisaalta Suomessa ja muualla EU-alueella talous kasvaa hyvin hitaasti tulevina vuosina. Eurokriisi ja valtioiden velkakurimus eivät ole ohi. Kuluttajien ostovoima ja yritysten vientikilpailukyky pysyvät heikkoina. Taantuman jatkuminen lykkää myös yritysten investointeja.

Eri sidosryhmien odotusten huomioiminen on vastuullisuuden ydin ja samalla liiketoimintamme jatkuvuuden perusta. Olemme määritelleet yritysvastuun keskeiset osa-alueet ja sitoumukset, kuten YK:n Global Compact -periaatteet, yritysvastuun periaatteissamme. Edellytämme myös konsernin yhteistyökumppaneiden noudattavan vastaavia eettisesti kestäviä toimintatapoja. Samaa edellytämme omalta henkilöstöltämme.

Jaamme yritysvastuumme neljään osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, yhteiskunnallinen vastuu, henkilöstövastuu ja ympäristövastuu.

Yritysvastuuseen kohdistuu eri tahoilta monenlaisia odotuksia. Taloudellisen vastuun kannalta olisi hyvä tehdä kannattavaa tulosta. Ympäristön kannalta pitäisi vähentää päästöjä. Yhteiskunnan kannalta tärkeät palvelut pitää hoitaa tasokkaasti. Henkilöstön hyvinvoinnista pitää huolehtia ja hankintaketjun eettisyyden tulee olla kunnossa.

Yritysvastuun missiomme on: maineen ja kilpailukyvyn vahvistaminen ja riskien hallitseminen sidosryhmät huomioiden, hallitusti.


Yritysvastuumme