Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset


Helsingissä 13.2.2014







Arto Hiltunen
Heikki Malinen
Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja



Päivi Pesola
Jussi Kuutsa
Hallituksen varapuheenjohtaja




Timo Löyttyniemi
Ilpo Nuutinen



Riitta Savonlahti
Suvi-Anne Siimes



Maarit Toivanen-Koivisto













Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.


Helsingissä 13.2.2014


PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö




Merja Lindh, KHT