Sijoittajatietoa

Raportoimme taloudestamme IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti. Kahden julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana olemme velvollisia toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin.

Ensimmäinen, 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, laskettiin liikkeeseen marraskuussa 2009 ja listattiin pörssiin joulukuussa 2009. Toinen, 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, laskettiin liikkeeseen marraskuussa 2011 ja listattiin pörssiin tammikuussa 2012.

Tiedonantovelvollisuus perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin.

Täytämme säännöllisen tiedonantovelvollisuutemme julkistamalla pörssitiedotteella tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset (3 kk, 6 kk, 9 kk).

Talousviestinnän politiikka on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.itella.fi/talous.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014

 

tilinpäätös vuodelta 2013: 14.2.
tammi–maaliskuu: 30.4.
huhti–kesäkuu: 18.7.
heinä–syyskuu: 3.11.

 

Hiljainen jakso

 

Noudatamme kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana emme kommentoi yrityksen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä.

 

Yhtiökokous

 

Itella Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2013. Itella poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista siinä, että yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista internetsivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.

Yhtiökokouksen tehtävät ja päätökset ovat luettavissa internetistä osoitteesta www.itella.fi/hallinnointi -> Yhtiökokoukset

 

Talousviestinnän yhteystiedot

 

Talous:
Sari Helander, sari.helander (at) itella.com

Viestintä ja sidosryhmäsuhteet:
Timo J. Anttila, timo.anttila (at) itella.com
Hanna Kauko, hanna.kauko (at) itella.com