Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Käyvän

Oma

Osake- Käyttö- arvon Muunto- Kertyneet pääoma
miljoonaa euroa pääoma rahasto rahasto erot voittovarat yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 70,0 142,7 0,1 -4,2 456,8 665,4
Tilikauden tulos14,1 14,1
Muut laajan tuloksen erät:

Käyvän arvon rahaston muutos

-0,3

-0,3
Muuntoeron muutos


10,9
10,9
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot-2,2 -2,2
Muu muutos*-1,3 -1,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä

-0,3 10,9 10,6 21,2
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako
0,0
Oma pääoma 31.12.2012 70,0 142,7 -0,2 6,7 467,5 686,7


Käyvän

Oma

Osake- Käyttö- arvon Muunto- Kertyneet pääoma
miljoonaa euroa pääoma rahasto rahasto erot voittovarat yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 70,0 142,7 -0,2 6,7 467,5 686,7
Tilikauden tulos7,7 7,7
Muut laajan tuloksen erät:

Käyvän arvon rahaston muutos

0,1

0,1
Muuntoeron muutos


-28,0
-28,0
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot-4,0 -4,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,1 -28,0 3,7 -24,1
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako-6,8 -6,8
Oma pääoma 31.12.2013 70,0 142,7 0,0 -21,3 464,4 655,8*) Kahden kotimaisen konserniyhtiön edellisvuosien kertynyt poistoero kirjanpidossa oikaistiin vastaamaan verotuksen poistoeroa. Laskennallisen verovelan osuus korjauksesta on konsernitilinpäätöksessä kirjattu voittovaroja veloittaen.