9. Poistot ja arvonalentumiset


miljoonaa euroa 2013 2012
Poistot aineettomista hyödykkeistä

Kehittämismenot 0,2 0,1
Aineettomat oikeudet 21,9 20,3
Yhteensä 22,2 20,3Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä

Arvonalentumiset liikearvosta 5,3 -
Arvonalentumiset aineettomista oikeuksista 10,7 -Poistot aineellisista hyödykkeistä

Rakennukset ja rakennelmat 24,7 23,1
Sijoituskiinteistöt 0,3 0,3
Koneet ja kalusto 35,9 35,9
Rahoitusleasingsopimuksella vuokratut hyödykkeet 8,2 7,5
Muut aineelliset hyödykkeet 0,8 0,9
Yhteensä 69,9 67,7Arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä

Arvonalentuminen maa- ja vesialueista 0,2 0,1
Arvonalentuminen rakennuksista 8,0 1,4
Arvonalentuminen koneista ja kalustosta 0,1 -Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 116,4 89,5Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta ja aina kun on viitteitä arvonalentumisesta. Tilikaudella 2013 Itella Logistiikan liiketoimintaryhmässä kirjattiin liikearvon arvonalentumista 5,3 miljoonaa euroa. Liikearvon testauksesta on annettu lisätietoa liitetiedossa 13.