8. Tutkimus- ja kehittämismenot


miljoonaa euroa 2013 2012
Kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot 8,4 14,6
Poistot kehittämismenoista 2,9 0,7
Yhteensä 11,3 15,3