5. Materiaalit ja palvelut


miljoonaa euroa 2013 2012
Ostot tilikauden aikana 37,4 41,4
Ulkopuoliset palvelut 534,8 505,5
Yhteensä 572,2 546,9Suurimmat erät ulkopuolisista palveluista koostuvat suoritetuotannon palveluista kuten alihankintana ostetuista huolinta-, rahti- ja kuljetuspalveluista.