4. Liiketoiminnan muut tuotot


miljoonaa euroa 2013 2012
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4,5 4,8
Vuokratuotot 8,3 11,7
Sijoituskiinteistöistä saatavat vuokratuotot 0,8 1,0
Julkiset avustukset 0,0 0,2
Tytäryrityksen myyntivoitot 2,0 -
Muut tuotot 2,6 7,6
Yhteensä 18,2 25,3Käyttöomaisuuden myyntivoitot koostuvat asunto- ja kiinteistöosakkeiden sekä rakennusten, maa-alueiden ja muun käyttöomaisuuden myynneistä. Vuokratuotot koostuvat lähinnä omistettujen rakennusten ja osakehuoneistojen vuokrista ulkopuolisille.