34. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut sekä ehdolliset velat


miljoonaa euroa 2013 2012
Omasta puolesta annetut vakuudet:


Pankkitakaukset 8,3 13,6

Takaukset 4,9 5,2

Pantit 0,1 0,1
Yhteensä 13,2 18,9
Itellan sopimusasiakkaat ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeudessa noin 94 miljoonan euron arvoisten maksettujen arvonlisäverojen palauttamista. Käräjäoikeus teki Itellan kannalta myönteisen päätöksen kesällä 2011. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja palautti asian käräjäoikeuden käsittelyyn, jossa oikeudenkäynti alkoi vuonna 2012. Itella pitää asiakkaiden vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina.


Konsernilla on ympäristövastuu Pohjois-Pasilan toimistoaluetontin maa-alueen puhdistamisesta saadun ympäristöluvan mukaisesti. Vastuu on arviolta 19,9 miljoonaa euroa ja se realisoituu 10–15 vuoden kuluessa mikäli tonttien käyttötarkoitusta muutetaan nykyisestään. Itella on luovuttanut alueelta katu-, puisto- ja retkeilyalueeksi 34 745 m² Helsingin kaupungille sekä sitoutunut maksamaan 4,2 miljoonaa euroa julkisen kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista Helsingin kaupungille vastineeksi alueen kaavoituksesta. Taseeseen on kirjattu varaus liittyen rakentamiskustannuksiin 4,2 miljoona euroa sekä luovutettujen alueiden maanpuhdistuskustannuksiin 2,2 miljoonaa euroa. Taseen maa- ja vesialueisiin on kirjattu vastaava aktivointi.