33. Muut vuokrasopimukset


Vähimmäisvuokrien erääntymisajat:
miljoonaa euroa 2013 2012
1 v. kuluessa 82,7 96,9
1–5 v. kuluessa 151,2 220,4
Yli 5 v. kuluttua 54,2 63,9
Yhteensä 288,1 381,1Tilikauden 2013 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten mukaisia vuokria 125,3 miljoonaa euroa (124,9 miljoonaa euroa). Itella-konserni on vuokrannut mm. toimitiloja, konttorikoneita ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat konttorikoneiden ja autojen 2–5 vuodesta toimitilojen 10 vuoteen.


Muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat:
miljoonaa euroa 2013 2012
1 v. kuluessa 2,2 2,2
1 - 5 v. kuluessa 0,3 0,6
Yli 5 v. kuluttua 1,6 2,1
Yhteensä 4,2 4,9Itella-konserni on antanut vuokralle omistuksessa olevia toimitilojaan. Vuokrasopimusten irtisanomisaika yleisesti vaihtelee 1–12 kuukauden välillä. As Oy Kirjekyyhkyn tontin vuokrasopimus päättyy vuonna 2050.