31. Korolliset lainat
Käyvät
Käyvät

Tasearvot arvot Tasearvot arvot
miljoonaa euroa 2013 2013 2012 2012
PitkäaikaisetJoukkovelkakirjalainat 252,0 296,0 253,9 271,0
Lainat rahoituslaitoksilta - - 0,6 0,6
Eläkelainat - - 12,5 13,0
Rahoitusleasingvelat 31,4 31,4 21,3 21,3
Muut korolliset velat 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 283,6 327,5 288,5 306,0

LyhytaikaisetLainat rahoituslaitoksiltaEläkelainat 12,5 12,5 25,0 25,0
Rahoitusleasingvelat 9,0 9,0 6,5 6,5
Muut - - 4,8 4,8
Yhteensä 21,5 21,6 36,3 36,3

Rahoitusleasingvelat: vähimmäisvuokrien erääntymisajat


miljoonaa euroa

2013 2012
1 v. kuluessa

10,6 7,5
1- 5 v. kuluessa

31,1 21,6
Yli 5 v. kuluessa

1,8 0,7
Vähimmäisvuokrat yhteensä

43,6 29,8
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

-3,1 -1,9
Rahoitusleasingvelat yhteensä

40,5 27,9

Vähimmäisvuokrien nykyarvo:


miljoonaa euroa

2013 2012
1 v. kuluessa

9,5 6,8
1–5 v. kuluessa

30,9 20,7
Yli 5 v. kuluessa

0,0 0,4
Vähimmäisvuokrien nykyarvo yhteensä

40,5 27,9

Itella-konserni on vuokrannut rahoitusleasingsopimuksilla pääsääntöisesti kuljetus- ja tuotantokalustoa sekä IT-laitteita. Sopimusajat vaihtelevat 3–10 vuoden välillä.