3. Liikevaihto


miljoonaa euroa 2013 2012
Palvelumyynti 1 944,4 1 920,1
Tavaroiden myynti 21,7 16,8
Lisenssien myynti 10,7 9,7
Liikevaihto yhteensä 1 976,8 1 946,7