27. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat


Myytävänä olevat omaisuuserät

miljoonaa euroa 2013 2012
Rakennukset ja maa-alueet - 10,4
Muut lyhytaikaiset saamiset - 0,3
Yhteensä 0,0 10,7Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

miljoonaa euroa

Muut pitkäaikaiset velat - 0,2
Muut velat - 0,4
Yhteensä 0,0 0,5Myytävänä oleviin omaisuuseriin luokiteltiin aikaisemmin joukko kiinteistöjä, joiden sijainti ei enää tue Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän tarpeita. Kohteet ovat aiemmin palvelleet myynti- ja jakeluverkoston toimipisteinä. Yleinen taloudellisen tilanteen heikkeneminen on vaikeuttanut kohteiden myyntiä, minkä vuoksi myyntiaika on pidentynyt aiemmin arvioidusta, joten kohteita ei enää luokitella myytävänä oleviin omaisuuseriin.