26. Rahavarat


miljoonaa euroa 2013 2012
Rahamarkkinasijoitukset 34,3 44,8
Rahat ja pankkisaamiset 46,7 45,6
Yhteensä 81,0 90,3