25. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat


miljoonaa euroa 2013 2012
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 0,3 0,1
Rahamarkkinasijoitukset 35,0 2,0
Joukkovelkakirjalainat 50,5 54,1
Yhteensä 85,8 56,2