24. Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset


miljoonaa euroa 2013 2012
Pääomarahastosijoitukset 0,7 0,8
Saamistodistukset - 1,8
Yhteensä 0,7 2,6Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
miljoonaa euroa 2013 2012
Saamistodistukset - 15,2