23. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset


miljoonaa euroa 2013 2012
Rahoitusleasingsaamiset - -
Lainasaamiset 0,1 0,1
Myyntisaamiset 220,8 224,5
Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä 0,8 0,9
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä - 0,1
Siirtosaamiset 76,8 76,6
Muut saamiset 12,5 27,8
Yhteensä 311,0 329,9Lisätietoja myyntisaamisista on esitetty liitteessä 35 Rahoitusriskien hallinta. Muihin saamisiin on kirjattu 10,1 (23,3) miljoonan euron vakuutusmaksusaaminen liittyen Venäjällä sattuneeseen varastovahinkoon. Liitetiedossa 30 on esitetty vahinkoon liittyvä kuluvaraus. Muut saamiset koostuvat pääasiassa maksukorttisaamisista pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä.


Siirtosaamisten suurin erä on jaksotetut päätemaksusaamiset muilta postihallinnoilta 27,9 (28,8) miljoonaa euroa. Muut siirtosaamisiin sisältyvät erät ovat tavanomaisia myynnin ja ennakkoon maksettujen kulujen jaksotuksia.