21. Laskennalliset verosaamiset ja -velat


Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden aikana jakautuu seuraavasti:


Laskennalliset verosaamiset 2013


Ostetut
Kirjattu
tai Kirjattu muihinSiirrot myydyt tulos- laajan


Muunto- erien tytär- vaikut- tuloksen
miljoonaa euroa 1.1.2013 ero välillä yritykset teisesti eriin 31.12.2013
Eläkevelvoitteet 2,1


-0,8 1,0 2,3
Käyttämättömät tappiot 1,3 -0,0

-0,4
0,9
Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus 2,6
2,6
Uudelleenjärjestelyvaraus 5,1 -0,0

-2,1
3,0
Muut väliaikaiset erot 2,7 -1,0 0,0
10,1
11,8
Yhteensä 13,8 -1,1 0,0 0,0 6,8 1,0 20,5
Laskennalliset verovelat 2013


Ostetut


tai Kirjattu
Siirrot myydyt tulos- Muut


Muunto- erien tytär- vaikut- vähen-
miljoonaa euroa 1.1.2013 ero välillä yritykset teisesti nykset 31.12.2013
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa 33,9 -2,6
0,0 -7,0
24,3
Kertyneet poistoerot 13,7


0,6
14,2
Muut väliaikaiset erot 6,5 -0,2
-0,1 -1,0
5,2
Yhteensä 54,1 -2,8 0,0 -0,1 -7,5 0,0 43,7
Laskennalliset verosaamiset 2012


Ostetut
Kirjattu
tai Kirjattu muihinSiirrot myydyt tulos- laajan


Muunto- erien tytär- vaikut- tuloksen
miljoonaa euroa 1.1.2012 ero välillä yritykset teisesti eriin 31.12.2012
Eläkevelvoitteet 1,7 - - -0,1 -0,2 0,7 2,1
Käyttämättömät tappiot 0,0 - - - 1,3 - 1,3
Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus 3,5 - - - -0,9 - 2,6
Uudelleenjärjestelyvaraus 5,7 - - -0,2 -0,4 - 5,1
Muut väliaikaiset erot 1,4 - 0,5 - 0,7 - 2,6
Yhteensä 12,3 0,0 0,5 -0,3 0,5 0,7 13,8
Laskennalliset verovelat 2012


Ostetut


tai Kirjattu
Siirrot myydyt tulos- Muut


Muunto- erien tytär- vaikut- vähen-
miljoonaa euroa 1.1.2012 ero välillä yritykset teisesti nykset 31.12.2012
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa 35,9 0,9
0,5 -3,3 - 34,0
Kertyneet poistoerot 11,4 - 1,3 - 0,9 - 13,7
Muut väliaikaiset erot 5,8 - 0,5 - 0,5 -0,8 6,0
Yhteensä 53,1 0,9 1,8 0,5 -1,9 -0,8 53,7
Konsernilla oli 31.12.2013 käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia 111,9 miljoonaa euroa (2012: 161,4 miljoonaa euroa), jotka ovat syntyneet lähinnä Saksan ja Skandinavian liiketoiminnoista. Vuoden 2013 aikana kirjattiin laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista 11,2 miljoonaa euroa (2012: 1,3 miljoonaa euroa).