20. Pitkäaikaiset saamiset


miljoonaa euroa 2013 2012
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 4,8 6,9
Lainasaamiset 4,3 2,8
Rahoitusleasingsaamiset 0,3 0,4
Muut saamiset 3,1 2,9
Yhteensä 12,5 13,0Lainasaamiset muilta ovat asuntoyhtiöiltä olevia lainasaamisia, joiden korko oli 8 %.

Muut saamiset ovat pääasiassa tavanomaisia myynnin ja ennakkoon maksettujen kulujen jaksotuksia.


Rahoitusleasingsaamiset: vähimmäisvuokratuotot


miljoonaa euroa 2013 2012
1 v. kuluessa 0,1 0,1
1–5 v. kuluessa 0,3 0,4
Yli 5 v. kuluessa - -
Vähimmäisvuokratuotot yhteensä 0,4 0,5
Kertymättömät rahoitustuotot -0,0 -0,1
Rahoitusleasingsaamiset yhteensä 0,3 0,4Rahoitusleasingsaamisten nykyarvon erääntyminen:


miljoonaa euroa 2013 2012
1 v. kuluessa 0,1 0,1
1–5 v. kuluessa 0,2 0,3
Yli 5 v. kuluessa - -
Rahoitusleasingsaamiset yhteensä 0,3 0,4Pitkäaikaisiin saamisiin sisältyy myös rahoitusleasingsaaminen yhden ulosvuokratun kiinteistön osalta. Rahoitusleasingsaamisen korko on 6 %.