19. Muut pitkäaikaiset sijoitukset


miljoonaa euroa 2013 2012
Hankintameno 1.1. 7,3 7,7
Lisäykset 0,1 0,2
Vähennykset - -0,6
Hankintameno 31.12. 7,3 7,3Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -1,3 -1,3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1,3 -1,3Kirjanpitoarvo 1.1. 6,0 6,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 6,0 6,0Muut pitkäaikaiset sijoitukset koostuvat lähinnä konserniyhtiöiden omistuksessa olevista osakkeista, jotka eivät liity konsernin ydinliiketoimintoihin.