17. Rahoitusvarat ja -velatKäypään arvoon


Jaksotettuun


tulos-

Myy- hankinta-


vaikutteisesti
Eräpäivään tävissä menoon


kirjattavat Lainat asti olevat arvostetut Kirjan-
2013 rahoitusvarat ja muut pidettävät rahoitus- rahoitus- pito- Käypä
miljoonaa euroa ja -velat saamiset sijoitukset varat velat arvo arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat


Pitkäaikaiset saamiset 4,8 4,6 - - - 9,4 9,4
Lyhytaikaiset rahoitusvarat


Myyntisaamiset ja muut saamiset - 234,1 - - - 234,1 234,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 0,7 - 0,7 0,7
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 85,8 - - - - 85,8 85,8
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset - - - - - - -
Rahavarat 46,7 34,3 - - - 81,0 81,0
Yhteensä 137,3 273,0 0,0 0,7 0,0 411,1 411,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat


Korolliset velat - - - - 283,4 283,4 296,0
Muut velat - - - - - - -
Lyhytaikaiset rahoitusvelat


Korolliset velat - - - - 21,5 21,5 21,5
Ostovelat ja muut velat 1,6 - - - 60,2 61,8 61,8
Yhteensä 1,6 0,0 0,0 0,0 365,2 366,8 379,3

Käypään arvoon


Jaksotettuun


tulos-

Myy- hankinta-


vaikutteisesti
Eräpäivään tävissä menoon


kirjattavat Lainat asti olevat arvostetut Kirjan-
2012 rahoitusvarat ja muut pidettävät rahoitus- rahoitus- pito- Käypä
miljoonaa euroa ja -velat saamiset sijoitukset varat velat arvo arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat


Pitkäaikaiset saamiset 6,9 3,2 - - - 10,0 10,0
Lyhytaikaiset rahoitusvarat


Myyntisaamiset ja muut saamiset - 253,3 - - - 253,3 253,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 2,6 - 2,6 2,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 56,2 - - - - 56,2 56,2
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset - - 15,2 - - 15,2 15,2
Rahavarat 44,8 45,6 - - - 90,3 90,3
Yhteensä 107,8 302,0 15,2 2,6 . 427,6 427,6
Pitkäaikaiset rahoitusvelat


Korolliset velat - - - - 288,3 288,3 305,9
Muut velat 0,3 - - - - 0,3 0,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat


Korolliset velat - - - - 36,3 36,3 36,3
Ostovelat ja muut velat 1,6 - - - 74,5 76,1 76,1
Yhteensä 1,9 - - - 399,2 401,1 418,6