15. Aineelliset hyödykkeetEnnakko-

maksut ja


Rakennuk-
Muut kesken-
2013 Maa- ja set ja raken- Koneet ja aineelliset eräiset
miljoonaa euroa vesialueet nelmat kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 88,5 605,3 432,6 10,9 50,0 1 187,3
Kurssierot ja muut oikaisut -4,0 -24,3 -8,3 -0,1 -0,4 -37,2
Yrityshankinnat - - - - - 0,0
Yritysmyynnit - - - - - 0,0
Lisäykset 0,3 0,9 24,9 0,7 28,0 54,9
Vähennykset -0,4 -10,0 -18,3 -0,1
-28,7
Siirrot erien välillä -1,4 45,9 24,3 0,5 -67,5 1,6
Hankintameno 31.12. 83,0 617,7 455,2 11,9 10,1 1 177,9Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -236,9 -267,3 -7,7 - -511,9
Kurssierot ja muut oikaisut - 5,0 7,6 0,0 - 12,6
Yritysmyynnit - - - - - 0,0
Tilikauden poisto - -24,7 -44,1 -0,8 - -69,6
Arvonalentuminen -0,2 -7,9 -0,1
- -8,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - 7,9 16,8
- 24,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -0,2 -256,6 -287,2 -8,5 - -552,4Kirjanpitoarvo 1.1. 88,5 368,4 165,3 3,2 50,0 675,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 82,8 361,1 168,0 3,4 10,1 625,5Ennakko-

maksut ja


Rakennuk-
Muut kesken-
2012 Maa- ja set ja raken- Koneet ja aineelliset eräiset
miljoonaa euroa vesialueet nelmat kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 81,4 601,1 423,0 9,0 23,8 1 138,3
Kurssierot ja muut oikaisut 1,3 8,0 3,4 -0,1 0,1 12,7
Yrityshankinnat - 0,3 10,6 - - 10,9
Yritysmyynnit - -1,7 -13,6 - - -15,3
Lisäykset 6,4 2,3 30,4 0,1 51,6 90,8
Vähennykset -0,6 -4,8 -21,3 -0,1 - -26,7
Siirrot erien välillä - - - 2,0 -25,5 -23,5
Hankintameno 31.12. 88,5 605,3 432,6 10,9 50,0 1 187,3Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -216,4 -251,3 -6,6 - -474,2
Kurssierot ja muut oikaisut - -0,9 -2,1 -0,0 - -3,0
Yritysmyynnit - 1,5 10,1 - - 11,7
Tilikauden poisto - -23,1 -43,4 -0,9 - -67,4
Arvonalentuminen - -0,9 - - - -0,9
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - 2,7 19,3 -0,1 - 21,9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -236,9 -267,3 -7,7 - -511,9Kirjanpitoarvo 1.1. 81,4 384,7 171,8 2,4 23,8 664,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 88,5 368,4 165,3 3,2 50,0 675,4Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:


2013
Koneet ja
miljoonaa euroa
kalusto
Hankintameno 31.12.
68,7
Kertyneet poistot 31.12.
-29,1
Kirjanpitoarvo 31.12.
39,62012
Koneet ja
miljoonaa euroa
kalusto
Hankintameno 31.12.
57,8
Kertyneet poistot 31.12.
-29,4
Kirjanpitoarvo 31.12.
28,4Lisäykset rahoitusleasingsopimuksilla hankittuihin hyödykkeisiin tilikaudella olivat 20,2 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa).