14. Sijoituskiinteistöt


miljoonaa euroa 2013 2012
Hankintameno 1.1. 7,7 7,7
Vähennykset - -
Siirrot erien välillä 9,6 -
Hankintameno 31.12. 17,3 7,7Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -4,6 -3,8
Tilikauden poisto -0,3 -0,3
Arvonalentumiset - -0,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -4,9 -4,6Kirjanpitoarvo 1.1. 3,1 3,8
Kirjanpitoarvo 31.12. 12,4 3,1Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot olivat 31.12.2013 18,7 (7,6) miljoonaa euroa. Käyvät arvot perustuvat ulkopuolisten kiinteistönvälittäjien arvioihin. Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot vuonna 2013 olivat 0,8 (1,0) miljoonaa euroa ja hoitokulut 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.