10. Liiketoiminnan muut kulut


miljoonaa euroa 2013 2012
Vuokrakulut 125,3 124,9
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 20,0 18,9
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 1,3 1,0
Tytäryrityksen myyntitappio - 14,3
IT-kulut 85,7 77,6
Kiinteistöjen ylläpito 49,6 51,3
Muut liiketoiminnan kulut 129,3 123,5
Yhteensä 411,1 411,5Muut liiketoiminnan kulut koostuvat mm. hallinnointi-, matkustus-, polttoaine- ja markkinointikuluista sekä muista tuotannon kuluista.


Tilintarkastuspalkkiot

Tilintarkastus 0,6 0,7
Veroneuvonta 0,1 0,1
Muut palvelut 0,2 0,3
Yhteensä 0,9 1,1