Ympäristövaikutukset

Itellan ympäristövaikutuksista valtaosa liittyy kasvihuonekaasupäästöihin. Itella on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä (liikevaihtoon suhteutettuna, vertailuvuosi 2007). Tämä päästötavoite ja sitä tukeva raportointijärjestelmä kattaa Itellan kaikki liiketoiminnat ja toimintamaat.

Vuonna 2013 kiinnitettiin erityisesti huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja käyttöön liittyviä toimenpiteitä vakiinnutettiin päivittäiseksi tavaksi toimia. Lisäksi varmistettiin, että saavutettu taso säilyy, tehokkuutta parannetaan edelleen ja tätä kautta saavutetaan säästöjä. Jatkossa sähkönkulutuksen käytön tehostamisessa keskitytään ensisijaisesti valaistukseen ja LVI-tekniikkaan. Kulutusta seurataan aktiivisesti ja asioihin reagoidaan nopeasti.

Tavoitteena on myös seurata entistä tarkemmin energiatehokkaiden teknologioiden kehittymistä. Uutta tekniikkaa otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on sähkössä 2 %:n ja lämmössä 3 %:n vuosittainen säästötavoite vuoteen 2015 asti.

Itella julkaisee vuoden 2013 vuosikertomuksen yhteydessä yritysvastuuraportin, jossa kerrotaan tarkemmin myös ympäristöasioista.