Vuoden 2014 näkymät

Itella-konsernin tulos raportoidaan vuoden 2014 alusta alkaen neljän liiketoimintaryhmän mukaan: Itella Viestinvälitys, Itella Logistiikka Pohjoismaat, Itella Logistiikka Venäjä ja OpusCapita.

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Liiketoimintaryhmien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Viestinvälityksessä erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia. Logistiikassa kausivaihtelussa painottuu toinen vuosipuolisko.

Vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa on ennakoitu pysyvän vuoden 2013 tasolla. Konsernin tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan paranevan selvästi. Vuonna 2014 liiketulosta rasittaa edelleen merkittävät kertaluonteiset erät.

Itella Viestinvälityksen liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja operatiivisen liiketuloksen heikkenevän.

Itella Logistiikan vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan pysyvän vähintään vuoden 2013 tasolla. Operatiivisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi.

OpusCapitan liikevaihdon ja liiketuloksen ennakoidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla.

Investointien ennakoidaan kasvavan vuodesta 2013.