Tutkimus- ja kehitystoiminta

Itella-konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 11,3 miljoonaa euroa eli 0,6 % konsernin liiketoiminnan menoista vuonna 2013. Vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 15,2 miljoonaa euroa ja 0,8 %.

Itella Viestinvälityksessä painopisteenä olivat postitoiminnan kysyntään ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden analyysit sekä pitkän ajan ennusteet. Viestinvälityksessä tutkittiin laskutuksen sähköistymisen etenemistä, kirjeliikenteen rakennetta ja sen sähköistymistä, verkkokaupan merkitystä ostoskanavana sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisaktiviteetin kehittymistä lähivuosina.

Uusien sähköisten palveluiden kehittämistä jatkettiin ja verkkokauppiaille lanseerattiin Posti Maksuturva -palvelu verkkokaupan maksujen ja tuotepalautusten hallintaan yhteistyössä Suomen Maksuturva Oy:n kanssa. Fyysisten palveluiden saralla pilotoitiin kauppakassin noutamista pakettiautomaatista yhdessä Alepan Kauppakassi-palvelun kanssa ja lanseerattiin Itellan elintarvikealalle kehittämä Termo-kylmäkuljetuspalvelu pientuottajilta suoraan kuluttajille suunnatuissa elintarvikekuljetuksissa. Postin sähköinen jakelukokeilu Lounais-Suomen saaristossa päättyi.

Itella Logistiikka investoi vuoden aikana uuteen rahtipalveluiden käyttöjärjestelmään. Kotimaan kuljetuksen optimointi- ja kuljetustenhallintajärjestelmien integrointi jatkui.

OpusCapitassa aloitettiin uuden globaalin viestinvälitysalustan kehittäminen ja jatkettiin kassavirtojen automatisointiin suunniteltujen tuotteiden kehitystä tuomalla uusia mobiili- ja pilvipalveluratkaisuja markkinoille sekä panostamalla edelleen tuotteiden käyttäjäystävällisyyteen.